Case: Taideyliopiston uudet nostinjärjestelmät

Toteutimme Taideyliopistolle kolmen salin nostinjärjestelmäuudistuksen 2021.